قالب قرمز قالب آبی قالب بنفش
EnglishPersian

ليست استانداردهاي ملي به روز شده

 ليست استانداردهاي ملي مورد استفاده

جمع آوري توسط شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان

        رديف عنوان استاندارد    شماره استاندارد

 

101

میکروبیولوژی موادغذایی و خوراک دام  ( الزامات کلی )

9899

 

102

ویژگیهای میکروبیولوژی شیر و فراورده های لبنی

2406

 

103

آماده کردن نمونه های مواد غذایی و شمارش میکروارگانیسم های مختلف

2و1- 8923

 

104

روش جستجو و شمارش کلی فرم در موادغذایی و خوراک دام

9263

 

105

روش شمارش کلی فرم در30 درجه سانتی گراد  (بدون تقویت سازی)

2و1- 5486

 

106

روش جامع شناسایی کلی فرم ها- روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN)

11166

 

107

شمارش کلی کپک و مخمر در پلیت در دمای25درجه سانتی گراد

10154

 

108

جستجو و شمارش بیشترین تعداد احتمالی اشرشیا کلی در موادغذایی

5234

 

109

روش شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا و سرمادوست

2629

 

110

شمارش کلی پرگنه های میکروارگانیسم ها در 30  درجه سانتی گراد

5484

 

111

روش شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت

3و2و1-6806

 

112

روش شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه

2و1- 2461

 

113

روش جستجو و شناسایی سالمونلا

4413

 

114

ویژگیهای میکروبیولوژی و بهداشتی پودر کاکائو

3307

 

115

روشهای آزمون باکتریولوژی آب مصرفی طبیعی و حد مجاز

5869

 

116

شمارش یاخته های پیکری در شیر ، به روش میکروسکوپی

1-5028

 

117

ویژگیهای میکروبیولوژیک فرآورده های شیرینی و قنادی

2395

 

118

ویژگیهای میکروبیولوژی آب آشامیدنی

1011

 

119

شمارش باکتریهای اسیدلاکتیک مزوفیل در 30 درجه سانتی گراد

4721

 

120

ویژگیها و روش های آزمون میکروبیولوژی شکر و قند مایع

3544

 

121

راهنمای کلی روش آماده سازی آزمایه و سوسپانسیون اولیه

9415

 

122

راهنمای عمومی تضمین کیفیت برای آماده سازی محیط کشت

1- 8663

 

123

روش های جامع نمونه برداری از سطوح با استفاده از پلیت تماسی و سوآب

4806

 

124

باکتری های بی هوازی اسپوردار گرمادوست

2630

 

125

شمارش اسپورهای مقاوم به حرارت در شیرخشک

13708

 

126

میکروبیولوژی انواع سبزی

5939

 

127

میکروبیولوژی موادغذایی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

9606

 

128

روش جستجو و شمارش اشریشیا کلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی

2946

 

201

شیر خام ویژگیها و روشهای آزمون

164

 

1/201

شیر خام ویژگیها و روشهای آزمون(اصلاحیه شماره 1)

164-a

 

202

شیر و فرآورده های آن -  راهنمای نمونه برداری

326

 

203

آیین کار  بهداشتی کارخانجات شیر و فرآورده های آن

4629

 

204

مکان های شیر دوشی  آیین کار

5561

 

205

روش جستجو و اندازه گیری آفلاتوکسین M1

4925

 

206

تعیین نقطه انجماد شیر روش کریوسکوپ

3543

 

207

یاخته های پیکری روش میکروسکوپی (روش مرجع)

1- 5028

 

208

آیین کار نگهداری و حفاظت شیر پس از دوشش

3549

 

209

انتخاب و تعداد نمونه شیر

419

 

210

تعیین مقدار ازت شیر  (روش کجلدال)

639

 

211

تعیین ماده خشک شیر

637

 

212

تعیین روی دوم کاغذ و مقوا

1116

 

213

تعیین وزن مخصوص شیر (روش لاکتودانسیمتر)

638

 

214

شیر پاستوریزه ویژگی ها و روشهای آزمون

93

 

215

اندازه گیری چربی شیر

384

 

216

روش تعیین اسیدیته کل و pH  با تراکم هیدروژن در شیر

2852

 

217

تعیین باقیمانده مواد ضد میکروبی- روش انتشار در ژل

10761

 

218

آزمون فسفاتاز کنترل آنزیمی- پاستوریزاسیون شیر

664

 

219

شیر خشک - ویژگیها

2012

 

1/219

شیر خشک – ویژگیها(اصلاحیه شماره 1)

2012-a

 

2/219

شیر خشک – ویژگیها

-

 

220

تعیین مقدار آب شیر خشک

1450 و 8781

 

221

تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک  (روش مرجع)

1 - 2089

 

222

تعیین مقدار اسیدیته شیر خشک  (روش معمولی)

2 - 2089

223

تعیین ذرات سوخته در شیر خشک

2284

224

تعیین مقدار چربی به روش وزن سنجی (روش مرجع)

1531

225

تعیین ضریب حلالیت شیر

2090

226

تعیین مقدار مس محتوی شیر و فرآورده های آن

2196

227

تعیین مقدار آهن شیر

2283

228

شیر خشک و فرآورده های خشک شیر   تعیین اندیس نامحلولی

5011

229

شناسایی فعالیت فسفاتاز

8780

230

اندازه گیری مقدار خاکستر

1755

231

اندازه گیری میزان لاکتوز

5807

232

تعیین مقدار گلوکز بدست آمده از لاکتوز

1 5807

233

اندازه گیری میزان رطوبت

8781

234

آفت کشها

4-63490

235

بیشینه رواداری فلزات سنگین

12968

236

پودر پروتئین تغلیظ شده شیر ویژگیها و روشهای آزمون

00042/69/65

237

شیر فرادما تجاری ( (UHT- ویژگیها و روشهای آزمون

1528

238

ادعاهای تغذیه ای در برچسب گذاری مواد غذایی

4711

239

روش تشخیص ارزیابی میزان احساسی طعم در مواد خوراکی

2442

240

بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومنیوم  برای مواد خوراکی

6021

241

اندازه گیری اسید  بنزوئیک روش اسپکتروفتومتری

3630

242

کلوچه -  ویژگیها و روشهای آزمون

2554

243

شیر طعم دار -  ویژگیها و روشهای آزمون

1527

1/243

اصلاحیه شماره 1 شیر طعم دار

A-1527

244

بستنی   ویژگیها و روشهای آزمون

2450

1/244

بستنی   ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)

2450

245

آزمون مقاومت بسته بندی در برابر ریزش آب

1285

246

خامه پاستوریزه و خامه فرادما  ( (UHT

191

247

تعیین نسبت درصد وزنی چربی خامه

1189

248

کره پاستوریزه -  ویژگیها و روشهای آزمون

162

249

کره   تعیین میزان رطوبت (روش مرجع)

1- 8389

250

نمونه برداری و روشهای آزمون روغنها و چربیها

493

251

تعیین مقدار چربی روغن کره

1255

252

کره   تعیین میزان نمک

694و 8978

253

اندازه گیری اسیدیته در روغنها و چربیهای خوراکی

4178

254

اندازه گیری مقدار پراکسید به روش یدومتری

4179

255

اندازه گیری عدد یدی به روش ویجس در روغنها و چربیها

4888

256

اندازه گیری عدد یدی به روش هانوس در روغنها و چربیها

4886

257

اندازه گیری سرب در روغنها و چربیها ی خوراکی

4089

258

کروماتوگرافی استرولهای چربی شیر

1631

259

اندازه گیری نقطه ذوب به روش لوله موئینه باز

4887

260

ویژگیهای لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی

3115

261

کاغذ موم دار برای بسته بندی ویژگیها و روش آزمون

1461

262

چربی شیر –  اندازه گیری ترکیب اسید

8819

263

چربی شیر   آماده سازی متیل استر اسیده

8818

264

کره گیاهی (مارگارین) - ویژگیها

143

265

پنیر تازه - ویژگیها و روشهای آزمون

6629

266

پنیر   ویژگیهای عمومی

2344

267

پنیر رسیده در آب نمک ویژگیها و روشهای آزمون

2344-1

268

تعیین مقدار کلرور پنیر (روش مرجع)

1809

269

تعیین مقدار ماده خشک کل  (روش مرجع )

1753

270

تعیین مقدار چربی پنیر و پنیرهای ذوب شده

760

271

پنیر تازه با چربی گیاهی (پنیر تازه آنالوگ)

12736

272

پنیر خامه ای - ویژگیها و روشهای آزمون

5881

273

تعیین مقدار خاکستر پنیرهای ذوب شده

1755

274

شیرو فرآورده های آن   پنیر موزارلا (پنیر پیتزا ) ویژگیها و روشهای آزمون

4658

275

شیر و فرآورده های آن پودر پنیر - ویژگیها

5877

276

پنیر و فرآورده های آن   پودر آب پنیر

6959

277

اندازه گیری لاکتوز شیر  به روش مرجع

6158

278

ماست ویژگیها و روشهای آزمون

695

279

انواع ماست طعم دار   ویژگیها و روشهای آزمون

4046

280

ماست   آزمون اندازه گیری اسیدیته کل قابل عیارسنجی به روش پتانسیومتری

5222

281

ماست پروبیوتیک ویژگیها و روشهای آزمون

11325

282

دوغ ساده ویژگیها و روشهای آن

2453

283

نوشابه های گازدار   روشهای آزمون شیمیایی

1249

284

شیرهای تخمیری   نوشیدنی کفیر   ویژگیها و روشهای آزمون

11177

285

آبمیوه ها - روشهای آزمون

2685

286

کشک مایع صنعتی-  ویژگیها

6127

287

کشک خشک ویژگیها

1188

288

ویژگیهای کشک مایع

2452

289

ویژگیهای کشک بعنوان خوراک دام و طیور

1759

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Iran Dairy Industrial Co. All rights reserved . Design by S.R.Hosseini
برگشت به بالای صفحه